Zorgen voor de aarde

29-04-2021

God heeft ons de aarde gegeven om er voor te zorgen. 

Milieuvriendelijk leven wordt weer een beetje populairder. De plastic zakjes gaan langzaamaan de winkels uit en er wordt steeds meer bekend over hoe je het best mogelijk zero-waste (zonder afval) kunt leven. Maar wat heeft dit te maken met onze opdracht als christenen hier op aarde?

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. (Genesis 1:26)

Toen God de mens maakte had Hij al een opdracht voor ze. De mens moet heersen over de aarde. De mens krijgt de aarde in zijn bezit. Alleen heersen, wat wordt daar mee bedoeld? Ik denk dat het heersen vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Als we denken aan heersen dan denken we al snel aan de volgende dingen: overheersen, bazig zijn, onderdrukken, machtig, groots. Heersen is negatief. Heersen is de baas zijn over iets of iemand.

Ik denk dat er met heersen over de aarde iets anders bedoeld wordt. We moeten heersen gaan bekijken vanuit het Bijbelse kader. God heerst over de mens. Maar betekent dit dat God ons overheerst, bazig is, ons onderdrukt? Zeker niet. God heerst over ons met liefde. Hij laat ons onze vrije gang gaan, behalve als we iets verkeerd doen, dan grijpt Hij in. Hij helpt ons waar nodig. 

Als wij moeten heersen over de aarde, dan moeten we dat doen op de manier zoals God heerst over ons. We moeten de natuur, de natuur laten. We moeten ingrijpen als het nodig is. Verder moeten we de natuur op een verstandige wijze beheersen. Dat is dus niet roekeloos afval laten slingeren om zo de natuur te vervuilen. God heeft ons de taak gegeven om goed met de natuur om te gaan.

Dat is tegenwoordig wel een heel stuk lastiger als vroeger. We hebben bijna geen zicht meer op waar onze producten vandaan komen en hoe het invloed heeft op het milieu. Ik denk dat het bijna onmogelijk is om milieu-neutraal te leven. Wel weet ik zeker dat er genoeg dingen zijn die we nu al wel kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan zelf tassen meenemen, groente halen zonder plastic eromheen en zo zijn er genoeg kleine dingen waarin wij al verandering kunnen maken.

Tot slot viel mij dit op in Johannes 6:

En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. (Johannes 6:12)

Dit zei Jezus na de eerste wonderlijke spijziging. Nadat iedereen genoeg gegeten had vroeg Hij Zijn discipelen om de overgebleven stukken op te halen. Dit wilde Hij, zodat er niets verloren gaat. Het is niet goed als er eten verloren gaat. Jezus wilde dat ook niet. Wij als christenen mogen er naar streven om ook minder eten verloren te laten gaan en onder andere op deze manier goed voor de schepping te zorgen!