Wat is het geloof?

06-03-2021

Een korte samenvatting van het Christelijk geloof

Je bent misschien per toeval op deze website terecht gekomen, of je bent geïnteresseerd in het christelijk geloof, maar je weet er eigenlijk bijna niks van af, dan zit je hier op de goede plek!

Het Christelijk geloof houdt in dat je gelooft dat Jezus jouw Verlosser is en dat Hij gestorven is voor jouw zonden. Maar waarom is het zo belangrijk om dit geloven?

In het begin heeft God de aarde en de hemel gemaakt en Hij maakte ook twee mensen, namelijk Adam en Eva. Ze leefden in een prachtig land, waar ze alles mochten doen op één ding na en dat was eten van de boom van kennis. Toch hebben ze hiervan gegeten en hebben ze de eerste zonde (fout) in de wereld gebracht.. God is een rechtvaardige God, dus omdat Adam en Eva een fout hadden begaan, kregen ze straf. De straf was de dood. Elk mens dat na hen op de wereld zou zijn, zou dood gaan. Ook zouden deze mensen niet perfect kunnen leven, omdat ze zondig waren.

God heeft later 10 geboden gegeven als richtlijnen waar iedereen zich aan moet houden, voor hun eigen bestwil. Het lukten de mensen alleen niet om zich daar aan te houden. En zoals ik net al zei, God is een rechtvaardige God dus moet er straf komen.

Maar hoe zit dat dan met ons? Wij maken genoeg fouten en we zijn zelf niet in staat om perfect volgens de 10 geboden te leven. Daar heeft God een oplossing voor bedacht. Hij heeft Zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd om daar te sterven voor onze zonden. Zijn Naam is Jezus. Jezus werd gekruisigd en door Zijn dood, hoeven wij niet meer dood als straf op de zonde. Het enige wat Jezus hiervoor terug vraagt is dat wij in Hem geloven en Hem willen volgen in ons leven.

Jezus heeft mij dus persoonlijk verlost van de dood en is ook gestorven voor jou, om jou een eeuwig leven te geven!

Wil je meer weten? Hieronder staan wat linkjes voor meer uitleg.

https://www.youtube.com/watch?v=7nkuxt4xs84 (Nederlandse uitleg)

https://www.youtube.com/watch?v=Ut-UOhY0s8E (Engelse uitleg)

https://www.youtube.com/watch?v=VysrZYa7bEI (Bijbel in 3 minuten, Engels)

Heb je vragen? Mail gerust naar emetwritings@gmail.com