Verhouding tussen man en vrouw

18-12-2021

Hoe we vanuit de Bijbel kijken naar de verhouding tussen man en vrouw.

In de zomer ben ik op vakantie geweest met mijn vriendengroep. We hebben elkaar leren kennen op de Evangelische Hogeschool en in dat jaar hebben we veel geleerd over het geloof. We hebben elkaar beter leren kennen. Het is nu zo'n twee jaar later en de gesprekken gaan nog steeds veel over het geloof en hoe we dat combineren met ons persoonlijke leven. We kwamen in een discussie terecht over onderdanigheid. Een onderwerp waar veel emotie bij komt kijken. Binnen de groep ben ik de enige die al getrouwd is en waarvoor het onderdanig zijn relevant is. 

In de Bijbel staat meermaals dat de vrouw onderdanig moet zijn aan haar man. Dat is niet niks. En waarom moet dit dan? Twee jaar geleden had ik er niet aan moeten denken om onderdanig te zijn, maar nu gaat het vanzelf. Hoe komt het dan dat er zoveel weerstand is? En waarom heb ik er nu geen problemen meer mee? Hieronder lees je de redenen die voor mij dit onderwerp duidelijk maken.

Ik denk dat veel mensen een verkeerd beeld hebben bij het woord onderdanig. Onderdanig gaat altijd samen met heersen. De een heerst en de ander is onderdanig. In mijn blog ''zorgen voor de aarde'' legde ik uit dat we heersen vanuit een Bijbels oogpunt moeten bekijken. Heersen in de Bijbel betekent met liefde voor iemand zorgen. Zorgen dat iets of iemand niks te kort komt en beschermen waar nodig. Als dit heersen is, dan is het gelijk toch al een stuk makkelijker om onderdanig te zijn?

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven! (Efeze 5:24)

Het gaat er dus om dat we als vrouwen onderdanig zijn aan de man. Maar er worden daarbij ook eisen gesteld aan de man. De man moet in oprechtheid Jezus volgen en aan Hem onderdanig zijn. De keuzes die hij maakt moeten gebaseerd zijn op de Bijbel en moeten zijn tot eer van God. Dus eigenlijk is het voor de man ook geen makkelijke taak.

Mannen heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar! (Kolossenzen 3:19)

In het verleden hebben mannen veel misbruik gemaakt van het gegeven dat ze volgens de Bijbel heerser van het gezin moeten zijn. Het is daarom ook logisch dat we een naar gevoel krijgen als er gepraat wordt over onderdanig zijn aan de man. En als de man op deze manier heerst over de vrouw, dan hoeft de vrouw niet onderdanig te zijn. Het is belangrijk om heerser te zijn op de manier zoals God dat bedoelt heeft. Vanuit een houding om met alle liefde voor zijn vrouw te zorgen.

Ook zei de Heere God: Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. (Genesis 2:18)

Wat ik zelf ook een hele mooie gedachte vind, is de gedachte dat we gemaakt zijn naar Gods evenbeeld; zowel de man als vrouw. Wij als mensen lijken dus op God. Om aan het beeld van God gelijk te zijn is het ook belangrijk dat er een heersende is en een dienende is. Als mensen kunnen we dat niet tegelijk, maar God kan dat wel. De Vader heerst en de Zoon diende de Vader. God heeft dus de vrouw gemaakt om Zijn diende beeld zuiver neer te zetten.

Als vrouw, mogen we dus de rol van Jezus aannemen. Mensen dienen en een deel van ons leven geven voor de ander. Het is een hele uitdaging, maar de vrede die je er voor terug krijgt is zo oneindig groot, dat het waard is om daarvoor jezelf aan de kant te zetten. Dus door onderdanig te zijn aan de man, kunnen we laten zien aan de mensen om ons heen,  hoe Jezus ons wilt dienen!

Ik heb een aantal aspecten over dit onderwerp besproken. Er zijn er nog veel meer, maar dit is de kern die voor mij het onderdanig zijn een stuk makkelijker maakte. Ik hoop dat het voor jou duidelijkheid heeft gegeven en dat deze blog tot een zegen mag zijn!