Ruth 1:16

08-07-2021

Ruth, een voorbeeld voor ons!

Het verhaal uit Ruth 1 gaat over Naomi die haar man en haar twee zonen verloor. De zonen van Naomi waren al getrouwd. Naomi had niemand meer over, op haar schoondochters na. Ze besloot dat ze terug ging naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwam. Dit betekende ook dat ze haar twee schoondochters, Ruth en Orpa achter moest laten, maar haar schoondochters gingen met haar mee. 

Naomi vond dat ze geen toekomst kon bieden voor Ruth en Orpa en vond dat ze terug moesten gaan naar hun eigen land. Orpa ging weg, maar Ruth wilde niet. Ruth zei het volgende:

Dring er bij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. (Ruth 1:16)

Ruth bleef trouw aan haar schoonmoeder. Dit deed ze, terwijl ze wist dat het voor haarzelf niet makkelijk zou worden. Ze laat iedereen achter en moet een heel nieuw leven op gaan bouwen. Toch gaat ze mee. Ze heeft gezien dat de God van Naomi het waard is om alles achter te laten. 

Wij moeten ook zijn als Ruth. We moeten alles achter ons kunnen laten om Jezus te volgen. We moeten trouw blijven aan Hem. Zijn volk is ons volk en Zijn Vader is Onze Vader. Toch kan dit in de praktijk erg moeilijk zijn. Alles om ons heen leidt ons af van het navolgen van Jezus. De wereld is niet ingesteld in het volgen, dus we moeten een ander pad gaan bewandelen.

Als Ruth had gekozen voor de makkelijke en meest voor de hand liggende keuze, dan zou ze niet meegegaan zijn met Naomi. Toch koos ze ervoor om het wel te doen. Dit bewijst een stuk geloof. Geloof in de toekomst en geloof in de voorzienigheid van God. Wat er ook gebeurt, ze wist dat de God van Naomi bij haar zou zijn.

Als wij Jezus volgen en daarbij afwijken van het pad van de wereld, dan mogen we hetzelfde vertrouwen hebben. Vertrouwen dat God ons leidt en dat God voorziet. Hoe lastig dit soms ook is, ik geloof dat als we Jezus volgen, dat we hoe dan ook een beter leven hebben dan als we het niet doen. We zullen niet de wereldse rijkdommen hebben, zoals geld, macht en bezit. Maar we zullen innerlijk vervuld worden met een vrede die niet met geld, macht en bezit te benaderen valt!