Mattheüs 5:13

16-07-2021

Wij zijn het zout van de aarde!

De Bergrede is een van de bekendste onderwijzingen van Jezus. De Bergrede begint met de zaligsprekingen. Na de zaligsprekingen onderwijst Jezus over het zout der aarde. 

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. (Mattheüs 5:13)

Wat bedoelt Jezus als Hij deze woorden uitspreekt? Om hier een beter beeld bij te krijgen heb ik de functies van zout opgezocht. Dit zijn de drie functies van zout:

1. Reinigen
2. Smaakmaker
3. Conserveren

De wereld wordt 'gezout' door de gelovigen, de mensen die Jezus willen volgen en hun eigen leven voor Hem aan de kant zetten. Zout kan reinigend werkend. Als je bijvoorbeeld een wondje hebt, kan je het spoelen met water en zout. Dit doet veel pijn, maar daarna is de wond wel echt schoon. Als christenen hebben wij ook de taak om de aarde te reinigen. We moeten mensen bij Jezus brengen zodat ze volledige genezing kunnen ontvangen. Ze worden dan schoongewassen van hun zonden. Om mensen bij Jezus te brengen moeten we soms pijnlijden, net zoals dat het zout pijn doet. Het kan soms lastig zijn om over Jezus te vertellen en je kan ook buitengesloten worden en voor gek worden verklaard. Toch is het belangrijk dat wij als christenen deze taak op ons nemen, zodat het Koninkrijk van God kan worden vergroot. Voor de mensen tegen wie we over God vertellen kan het soms ook voelen als zout op een open wond. Het kan confronterend zijn om te beseffen dat je al die tijd hebt gezondigd, of dat je nooit eerder God hebt gezocht. Ook wordt er aan je gevraagd of je je leven wilt verloochenen omwille van Hem. Dit zijn geen makkelijke keuzes en kan heel erg veel pijn doen, maar als je dit eenmaal hebt gedaan dan zal je voor nu en eeuwig gewassen zijn van al je zonden.

Zout zorgt ook voor smaak. Het kan een maaltijd veel lekkerder laten smaken. Hoe kunnen wij als volgers van Jezus smaak in de wereld brengen? We kunnen door ons gedrag smaak brengen. Door te leven zoals Jezus dat deed, kunnen we kleine stukjes van Gods Koninkrijk laten zien. Een Koninkrijk waarin recht, liefde en vrijheid in het middelpunt staan. Waarin liefde het belangrijkst is.

Tot slot zorgt zout ook dat eten langer bewaard blijft. Denk maar aan het pekelen van bijvoorbeeld vis. God heeft ons de opdracht gegeven om goed voor de aarde te zorgen (Lees meer hierover op deze blog: Zorgen voor de aarde). Hierin kan je als christen ervoor zorgen dat de aarde langer houdbaar blijft. 

De Bijbel spreekt ook over de eindtijd. De tijd waarin Jezus terug zal komen om de wereld redden. Voordat dit gebeurt moeten er eerst een aantal tekenen gebeuren. Een daarvan is afval van het geloof. Als het aantal gelovigen op de aarde afneemt, dan betekent dat dus dat er minder 'zout' op de aarde is en zo ook dat het einde van de wereld nadert.

Zout heeft dus veel verschillende functies en ik zal ze vast niet allemaal benoemd hebben. Ikzelf heb al uren gefilosofeerd over deze tekst en hoop dat het een beetje duidelijk overgekomen is!