Mattheüs 10

20-04-2021

Vertrouwen op God, om Zijn opdracht uit te voeren!

Mattheüs 10 gaat over Jezus navolgen en Zijn opdracht uitvoeren. De discipelen worden op pad gestuurd. Ze moeten zieken genezen en melaatsen reinigen. Ze reizen rond en mogen geen reiszak voor onderweg meenemen. Ze moeten overnachten bij onbekende mensen.

Wat een heftige opdracht. Als ik eerlijk ben zou ik het zelf erg lastig vinden. Op reis gaan zonder dat ik voorbereid ben, dat is niks voor mij. De discipelen doen het wel. Dat vergt een groot vertrouwen. Een vertrouwen dat er voor hun noden wordt gezorgd. De opdracht die ze kregen was niet makkelijk. 

Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven. (Mattheüs 10:16a)

Dat is niet niks als dat tegen je gezegd wordt. Jezus geeft je een opdracht, maar let wel op, je loopt als schapen tussen de wolven. Schapen zijn niet veilig tussen de wolven. Vandaag is het niet anders dan toen. Als christen zijnde kan je je soms bezwaard voelen om je geloof te uitten. Vertellen over je geloof is lastig of wordt niet gewaardeerd. Op de radio hoor je spottende dingen over het geloof. Het voelt soms alsof we tussen wolven zitten.

Jezus zegt dat moeten vertellen over Hem en over wat hij voor ons gedaan heeft. Zelf lukt me dit nauwelijks. Of beter gezegd, helemaal niet. Ik ben bang voor de wolven. Bang voor de meningen van anderen, bang voor buitensluiting, bang dat ik anders word gezien, bang dat ze me niet zullen mogen

Jezus heeft door dat Zijn discipelen, maar ook wij, snel bang zijn. Bang voor wat anderen ons aan kunnen doen. Gelukkig staat er verder in dit hoofdstuk maar liefst 4 keer dat we niet bevreesd hoeven te zijn.

Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. (Mattheüs 10:19)

Ik maak me vaak zorgen over wat ik zeg. Ik wil graag het goede zeggen. Als ik over het geloof met iemand praat, dan hoef ik daar niet bezorgd over te zijn. Jezus heeft beloofd dat wij via de Heilige Geest de woorden ingegeven zullen krijgen. En daar mogen we op vertrouwen. Zorgen maken over wat je moet zeggen op zo'n moment is niet nodig.

Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. (Mattheüs 10:26)

In bepaalde landen kan je niet vrij praten over het geloof. Toch vraagt Jezus van ons om dat wel te doen. Daar hoeven we ook niet bevreesd voor te zijn. Op dit moment kunnen we nog vrij spreken over het geloof, maar dat is niet gegarandeerd voor de toekomst. Dus nu het nog kan, moeten we er zeker over praten! Maar stel we mogen in de toekomst niet over het geloof praten, dan hoeven we dus ook niet bevreesd te zijn. Wat de mensen ook doen die de christenen vervolgen, alles zal openbaar gemaakt worden. Dit is een troost voor de gelovige. Wat iemand jou ook aandoet, God zal eerlijk oordelen.

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. (Mattheüs 10:28a)

Deze tekst vind ik het mooist van allemaal. We hoeven niet bevreesd te zijn voor de mensen die ons lichaam kunnen doden, want onze ziel doden kunnen ze niet. Als christen mogen we hopen op een toekomst met God. Een ontmoeting met de Heere Jezus. Een eeuwig leven op de nieuwe aarde. Dus wat iemand ook tegen jou probeert te doen, deze dingen staan vast. Niemand kan de beloftes van God van je af nemen. Als we dit ons meer en meer gaan beseffen en mee gaan nemen in ons dagelijkse leven, dan wordt onze vrijmoedigheid steeds groter. 

Wees niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. (Mattheüs 10:31)

Als laatste zegt Jezus dat wij velen musjes te boven gaan. Heel erg mooi toch? God zorgt elke dag voor de mussen. Hij geeft ze elke dag te eten. Jezus zegt dat wij meer waard zijn dan mussen. God zorgt dus ook elke dag voor ons! Dus al zouden wij op reis gaan zonder een reiszak. God zal voorzien van onderdak en eten. Hij zal ons niet in de steek laten.

Het belangrijkste is groeien in vertrouwen. Vertrouwen dat God voor je zorgt en vertrouwen dat Gods belofte vast staat. Zeggen dat je God vertrouwt is makkelijker gezegd dan echt gedaan. Dit merk ik ook bij mezelf. Wat ik vooral ga doen is dit meenemen in gebed. Vragen om meer vertrouwen en minder angst. Ik weet zeker dat de vrijmoedigheid om te praten over het geloof dan sowieso toe zal nemen!