Lukas 24:13-35

09-04-2021

Hij deed alsof Hij verder zou gaan

Je zult het verhaal waarschijnlijk wel kennen. Het verhaal van de Emmaüsgangers waarbij twee van discipelen van Jezus weer terug gingen naar Emmaüs. Ze dachten dat Jezus dood was en wisten niet hoe ze nu verder moesten, dus gingen ze maar naar huis. Tijdens deze tocht kwam Jezus naast hen lopen zonder dat ze door hadden dat Hij het was. Ze vertelden Hem wat er was gebeurd en waarom ze weer richting huis gingen. Na een tijdje lopen kwamen ze aan bij het dorpje Emmaüs. En wat Jezus toen deed was opvallend.

En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. Lukas 24:28 (HSV)

Jezus deed alsof Hij verder zou gaan. Waarom deed Jezus dat? Ik denk dat Jezus dit deed omdat Hij uitgenodigd wil worden door de discipelen. Hij wil niet opdringerig zijn of zichzelf uitnodigen. De discipelen moesten Hem uitnodigen. Toen ze dit deden bleef Jezus ook.

In ons leven kunnen we Jezus soms ook zomaar door laten lopen. We gaan er misschien wel teveel van uit dat Jezus wel bij ons is. Uit dit stukje tekst komt heel duidelijk naar voren dat Jezus wacht op onze uitnodiging. In ons dagelijks leven vergeten we al heel snel om stil te staan bij Jezus. 

Als het soms voelt dat we Jezus even niet ervaren, misschien moeten we Hem dan uitnodigen. Als wij Hem uitnodigen, dan komt Hij zeker! Hij wil dat we steeds opzoek gaan naar Hem!